Vishal's Sandakozhi 2 Movie Launch, Pooja Ceremony