Pawan Kalyan-Trivikram Movie USA, Nizam Theatrical Rights | PSPK25