KGF Trailer 2 Kannada | Yash, Srinidhi Shetty, Prashanth Neel